Truy cập nội dung luôn

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 252
  Tổng lượt truy cập: 155735

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021
07/06/2021

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19
 Quyết định Thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang
 Quyết định Ban hành về Tổ chức bộ máy và nhân lực Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang
 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang
 Quyết định Thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1