Truy cập nội dung luôn

 

Sức khỏe của người bệnh là sứ mệnh của chúng tôi

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của bệnh viện và các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

- Hoạt động công tác chỉ đạo tuyến về mạng lưới chống lao của tỉnh.

1. Nhiệm vụ

1.1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

1.2. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống lao trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

1.3. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện và hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới, các tổ lao huyện/ thị báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

1.4. Tổ chức điều hòa phối hợp công tác các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

1.5. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

1.6. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và cán bộ tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên y tế.

1.7. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật bệnh viện trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

1.8. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

1.9. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

1.10. Đảm bảo lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

1.11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.

1.12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức

2.1. Phòng KHTH - Chỉ đạo tuyến:

Nhân sự: 03

* Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ba.

 • Sinh năm: 1965.
 • Trình độ chuyên môn: bác sĩ chuyên khoa cấp 2.
 • Số điện thoại: 0913764481.
 • Địa chỉ email: bsck2vanba@gmail.com.
 • Phụ trách chung và các mặt chủ yếu: khám, chữa bệnh; nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ; hợp tác quốc tế.

* Phó trưởng phòng: Huỳnh Ngọc Anh

 • Sinh năm: 1967.
 • Trình độ chuyên môn: thạc sĩ, bác sĩ.
 • Số điện thoại: 0918340082.
 • Địa chỉ email: bshuynhngocanh@gmail.com.
 • Phụ trách các mặt chủ yếu: khám, chữa bệnh; chỉ đạo tuyến.

* Lâm Tấn Thành

 • Sinh năm: 1987
 • Trình độ chuyên môn: y sĩ.
 • Số điện thoại: 0917090513.
 • Địa chỉ email: lamtanthanh_87@yahoo.com.vn.
 • Phụ trách: chỉ đạo tuyến, báo cáo, thống kê, lưu trữ.

2.2. Tổ lao các huyện/ thị (không thuộc biên chế bệnh viện)

 • Tổ lao huyện Cái Bè: tổ trưởng Trương Văn Thái, bác sĩ, SN 1975, điện thoại 01674615489, email truongvanthai1975@gmail.com, biên chế tổ lao 03.
 • Tổ lao huyện Cai Lậy: tổ trưởng Trương Thanh Sơn, bác sĩ, SN 1972, điện thoại 0902850554, email truongthanhsoncl@gmail.com, biên chế tổ lao 03.
 • Tổ lao TX Cai Lậy: tổ trưởng Nguyễn Thế Hùng, bác sĩ, SN 1960, điện thoại 01686178154, email hungthek@gmail.com, biên chế tổ lao 03.
 • Tổ lao huyện Tân Phước: tổ trưởng Nguyễn Minh Hoàng, y sĩ, SN 1974, điện thoại 0987993502, email nguyenhoangtp74@gmail.com, biên chế tổ lao 02.
 • Tổ lao huyện Châu Thành: tổ trưởng Nguyễn Văn Nhịn, bác sĩ chuyên khoa I, SN 1963, điện thoại 0974649599, email bsgdnhin.nguyen63@gmail.com, biên chế tổ lao 03.
 • Tổ lao TP Mỹ Tho: tổ trưởng Nguyễn Tấn Lập, bác sĩ chuyên khoa I, SN 1963, điện thoại 0934117459, email anhhai.n69@yahoo.com, biên chế tổ lao 03.
 • Tổ lao huyện Chợ Gạo: tổ trưởng Võ Văn Hải, y sĩ, SN 1963, điện thoại 0918478123, email tranvandung.duphongcg@gmail.com, biên chế tổ lao 02.
 • Tổ lao huyện Gò Công Tây: tổ trưởng Nguyễn Văn Khoa, y sĩ, SN 1964, điện thoại 0932142919, email tranhuutruyen67@gmail.com, biên chế tổ lao 02.
 • Tổ lao huyện Gò Công Đông: tổ trưởng Trần Anh Vũ, bác sĩ, SN 1973, điện thoại 01684017993, email ytccgcd@yahoo.com.vn, biên chế tổ lao 03.
 • Tổ lao TX Gò Công: tổ trưởng Trần Thị Diễm Trang, bác sĩ, SN 1980, điện thoại 0918384587, email diemtrang450@gmail.com, biên chế tổ lao 03.
 • Tổ lao huyện Tân Phú Đông: tổ trưởng Trương Hoàng Hân, y sĩ, SN 1988, điện thoại 0945110388, email hoanghantpd@gmail.com, biên chế tổ lao 03.
 • Tổ lao trại giam Mỹ Phước: tổ trưởng Đặng Hoàng Thanh, y sĩ, SN 1985, điện thoại 0919025638, biên chế tổ lao 03.
 • Tổ lao trại giam Phước Hòa: tổ trưởng Lê Văn Mười, bác sĩ, SN 1970, điện thoại 0908936987, biên chế tổ lao 02.
 • Tổ lao bệnh viện Quân y 120: tổ trưởng Nguyễn Hoàng Phúc, bác sĩ, SN 1987, điện thoại 0982116363, biên chế tổ lao 03.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
 Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19

Thông báo Thông báo

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 8
  Tổng lượt truy cập: 238410