Truy cập nội dung luôn

 

Sức khỏe của người bệnh là sứ mệnh của chúng tôi. Số điện thoại tư vấn khám chữa bệnh từ xa: 0918 346 476.

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Công tác tổ chức hành chính.

- Công tác thi đua khen thưởng.

- Công tác bảo vệ ANTT.

1. Nhiệm vụ

a. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện trong công việc quy hoạch về tổ chức bộ máy của bệnh viện và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

- Tham gia xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các khoa phòng trong bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật. Kế hoạch đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, quản lý, ngoại ngữ,...

- Tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch chỉ tiêu xét tuyển dụng, tiếp nhận, phân bổ, điều động và sử dụng viên chức.

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh đồng thời thống kê, theo dõi và quản lý hồ sơ cán bộ công chức và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch công chức, viên chức hàng năm.

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Giải quyết các chế độ nghĩ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với viên chức theo quy định.

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện và tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật.

- Giúp Giám đốc bệnh viện thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bệnh viện theo quy định.

- Thống kê báo cáo các nội dung công tác tổ chức, cán bộ công chức và chế độ chính sách đúng thời gian theo quy định.

b. Công tác hành chính quản trị:

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ.

- Chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị cho các khoa, phòng, nhiên liệu, vật tư phục vụ cho họat động của bệnh viện.

- Tổ chức công tác phục vụ cơ quan: sửa chữa điện nước, vệ sinh cây cảnh,...

2. Tổ chức

Nhân sự: 08

* Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

  • Sinh năm: 1965.
  • Trình độ chuyên môn: y sỹ.
  • Số điện thoại: 0918543141.
  • Địa chỉ email: nguyenvandung65tg@yahoo.com.vn.
  • Phụ trách các mặt chủ yếu: phụ trách chung.

Văn bản mới Văn bản mới

 về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B
 Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
 Quyết định ban hành “Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh”
 Quyết định số ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em
 Thông tư quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Thông báo Thông báo

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 272
  Tổng lượt truy cập: 417741