Truy cập nội dung luôn

 

Sức khỏe của người bệnh là sứ mệnh của chúng tôi

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Công tác tổ chức hành chính.

- Công tác thi đua khen thưởng.

- Công tác bảo vệ ANTT.

1. Nhiệm vụ

a. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện trong công việc quy hoạch về tổ chức bộ máy của bệnh viện và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

- Tham gia xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các khoa phòng trong bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật. Kế hoạch đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, quản lý, ngoại ngữ,...

- Tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch chỉ tiêu xét tuyển dụng, tiếp nhận, phân bổ, điều động và sử dụng viên chức.

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh đồng thời thống kê, theo dõi và quản lý hồ sơ cán bộ công chức và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch công chức, viên chức hàng năm.

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Giải quyết các chế độ nghĩ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với viên chức theo quy định.

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện và tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật.

- Giúp Giám đốc bệnh viện thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bệnh viện theo quy định.

- Thống kê báo cáo các nội dung công tác tổ chức, cán bộ công chức và chế độ chính sách đúng thời gian theo quy định.

b. Công tác hành chính quản trị:

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ.

- Chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị cho các khoa, phòng, nhiên liệu, vật tư phục vụ cho họat động của bệnh viện.

- Tổ chức công tác phục vụ cơ quan: sửa chữa điện nước, vệ sinh cây cảnh,...

2. Tổ chức

Nhân sự: 08

* Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

  • Sinh năm: 1965.
  • Trình độ chuyên môn: y sỹ.
  • Số điện thoại: 0918543141.
  • Địa chỉ email: nguyenvandung65tg@yahoo.com.vn.
  • Phụ trách các mặt chủ yếu: phụ trách chung.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
 Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19

Thông báo Thông báo

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 7
  Tổng lượt truy cập: 238409