Truy cập nội dung luôn

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 238412

Liên kết Liên kết

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Tuyên truyền 50/2022/NĐ-CP 02-08-2022 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Tuyên truyền 2122/QĐ-BYT 01-08-2022 Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn
Tuyên truyền 04/2022/TT-BYT 12-07-2022 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
Tuyên truyền 16/2022/QĐ-TTg 08-07-2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19
Tuyên truyền 29/2022/NĐ-CP 29-04-2022 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ về thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác PCD COVID-19.
Tuyên truyền 01/2022/QĐ-UBND 06-01-2022 Quyết định Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang
Tuyên truyền 60/2021/NĐ-CP 21-06-2021 Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
 Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1