Truy cập nội dung luôn

 

Sức khỏe của người bệnh là sứ mệnh của chúng tôi

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 

Phòng Điều Dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về:

- Lập kế hoạch hoạt động về công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

1. Nhiệm vụ:

1.1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện.

1.2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

1.3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện.

1.4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

1.5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

1.6. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

1.7. Phối hợp với phòng KHTH thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

1.8. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học;

1.9. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

2. Tổ chức: 

 Nhân sự: 06.

*Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Khoa.

            - Sinh năm: 1985.

            - Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng.

            - Số điện thoại:0943977209.

            - Địa chỉ email: nguyenvankhoavk@gmail.com

            - Phụ trách chung: Tổ chức, giám sát, thực hiện các hoạt động công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
 Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19

Thông báo Thông báo

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 124
  Tổng lượt truy cập: 238403