Truy cập nội dung luôn

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 246
  Tổng lượt truy cập: 155729

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2021
11/06/2021

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19
 Quyết định Thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang
 Quyết định Ban hành về Tổ chức bộ máy và nhân lực Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang
 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang
 Quyết định Thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1